موسسه آموزش زبان سما رشت

برگزاری دوره های تخصصی IELTS و زبان کودکان

امروز : سه شنبه , ۱۲ فروردین ۱۳۹۹

برگزاری آزمون تعیین سطح معتبر و بین المللی زبان انگلیسی در تمامی مدارس سما رشت

1395/09/09 عمومی

  آزمون تعیین سطح معتبر و بین المللی زبان انگلیسی در تمامی مدارس سما رشت توسط موسسه زبان سما واحد رشت در راستای هدفمند سازی و سیاست گذاری برای آموزش زبان انگلیسی در مدارس سما رشت برگزار گردید.
ورود به سامانه