موسسه آموزش زبان سما رشت

برگزاری دوره های تخصصی IELTS و زبان کودکان

امروز : دوشنبه , ۵ آبان ۱۳۹۹

دور بیست و یکم آزمون آزمایشی ۲۵ خرداد

1397/07/04 IELTS

در هماهنگی با تاریخ های آزمون اصلی سال 97، دور بیست و یکم آزمون آزمایشی ۲۵ خرداد برگزار گردید.ورود به سامانه