موسسه آموزش زبان سما رشت

برگزاری دوره های تخصصی IELTS و زبان کودکان

امروز : سه شنبه , ۱۲ اسفند ۱۳۹۹

بیست و چهارمین دور آزمون آزمایشی IELTS

1397/07/07 IELTS

برگزاری موفق بیست و چهارمین دور آزمون آزمایشی IELTS در سالن آزمون اصلی IELTS مرکز IELTS رشت (سما)  تاریخ 1397/07/06ورود به سامانه