موسسه آموزش زبان سما رشت

برگزاری دوره های تخصصی IELTS و زبان کودکان

امروز : سه شنبه , ۱۲ اسفند ۱۳۹۹

چهل و سومین دور آزمون آزمایشی IELTS

1399/07/15 IELTS

برگزاری موفق چهل و سومین دور آزمون آزمایشی IELTS در سالن آزمون اصلی IELTS مرکز IELTS رشت تاریخ 1399/07/11
 ورود به سامانه