موسسه آموزش زبان سما رشت

برگزاری دوره های تخصصی IELTS و زبان کودکان

امروز : سه شنبه , ۱۲ اسفند ۱۳۹۹

چهل و پنجمین دور آزمون آزمایشی IELTS

1399/10/10 IELTS

چهل و پنجمین دور آزمون آزمایشی IELTS در سالن آزمون اصلی IELTS مرکز IELTS رشت  در تاریخ 1399/11/03 برگزار میگردد.
 ورود به سامانه